woensdag 20 maart 2013

nieuwe regels oldtimers (+ rupsvoertuigen)

Op 06.02.2013 werd de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen (BFOV) uitgenodigd op het kabinet van Staatssecretaris voor Mobiliteit (Wathelet) teneinde de laatste details te bespreken betreffende het oldtimerstatuut. Wathelet heeft het project goedgekeurd maar wil zich momenteel enkel beperken tot de uitbreiding van het gebruik van de oldtimer en niet zozeer tot de uitbreiding van de technische keuring. De reden daarvoor is logisch: Op 01.01.2014 wordt de technische keuring een regionale bevoegdheid en is hij dus geen betrokken partij meer. Wat betekent dit voor het oldtimerstatuut dat onderhandeld werd door de BFOV? 1. Al wat tot op heden gecommuniceerd is aangaande de verschillende groepen van oldtimers valt gewoon weg. Dit zal misschien opnieuw besproken worden na de regionalisering van de technische keuring. 2. Dit zijn de enige wijzigingen die nu al bekend zijn en van kracht worden na publicatie in het staatsbald (voorzien naar schatting begin juni 2013): a) leeftijd van de oldtimer De leeftijd wordt voor alle categorieĆ«n van voertuigen 25 jaar, dus ook voor de bedrijfs- en militaire voertuigen die momenteel 30 jaar moeten zijn om van het oldtimerstatuut te genieten b) gebruik oldtimer Deze voertuigen zijn uitgesloten van volgend gebruik: • commercieel en professioneel gebruik; • woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer; • bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer; • gebruik als werktuig of werkmiddel alsook voor interventieopdrachten. Definities die toegevoegd werden aan het KB 15.03.1968 om dit gebruik te duidelijk te omschrijven: • commercieel gebruik: elk gebruik dat bedoeld is voor of gericht is op zakelijk of persoonlijk financieel gewin; • professioneel gebruik: elk gebruik ten behoeve van de beroepsuitoefening of de bedrijfsvoering; • woon-werkverkeer: de verplaatsing van en naar de plaats van tewerkstelling; • woon-schoolverkeer: de verplaatsing van en naar een onderwijsinstelling door studerenden.” De oldtimers zullen dus dag en nacht mogen rijden en dienen niet noodzakelijk gebruikt te worden in het kader van een behoorlijk toegelaten manifestatie. Gedaan met de soms moeilijke controles van de politie, behalve indien u de oldtimer zou gebruiken voor commerciĆ«le, professionele doeleinden of tijdens het woon-werk of woon-schoolverkeer. c) gebruik oldtimer - rupsvoertuigen Voor voertuigen uitgerust met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot: • oldtimermanifestaties; • proefritten binnen een straal van 3km vanaf de stallingsplaats van het voertuig.”