dinsdag 28 juli 2009

Operatie Pluskat!

Majoor Werner Pluskat was bevelhebber van de 352e Artillerie van de Duitse bezettingsmacht in Frankrijk en was in juni 1944 gelegerd in Normandië. Hij was de eerste Duitse officier die de geallieerde invasiemacht ontdekte, toen ze recht naar hem aan 't varen was (hij zat op wat bekend zou worden als Omaha beach). Pluskat fungeerde tijdens D-day als observator voor zijn artillerie en liet zijn kanonnen vuren op de invasiestranden tot ze zonder munitie vielen.Werner overleefde de oorlog en was tijdens de opnames van de film "The Longest Day" adviseur. Dat maakt het des te meer raar dat hij het niet erg vond dat men een loopje had genomen met zijn locatie van destijds. In de film zie je hem in zijn bunker bijna aan het strand. Een bunker die sindsdien jaarlijks door duizenden toeristen bezocht wordt en de Pluskat-bunker genoemd wordt door velen die de film zagen. Mààr ... Pluskat zat helemaal niet in die bunker. Hij zat een stuk verderop het land in om vandaar uit een beter zicht te hebben op de stranden, curciaal voor een artillerie-waarnemer. Waar staat de échte Pluskat bunker dan wel? De leden van Geronimo, de Affligemse liefhebbers van oude militaire voertuigen, denken hem gevonden te hebben en gaan begin augustus hun theorie testen ter plekke.